Oto logo strony. Piękne ono jest

"Środa z funduszami" - zaproszenie

Szanowni Państwo!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku

we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku

serdecznie zaprasza na  spotkanie informacyjne

pn.:Środa z funduszami na aktywizację zawodową osób bezrobotnych
które odbędzie się 03 sierpnia br. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej
nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16.

 

Celem spotkania jest przedstawienie informacji dotyczących możliwości pozyskania środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat usług rynku pracy świadczonych dla osób bezrobotnych przez Powiatowe Urzędy Pracy (pośrednictwo pracy, poradnictwo i rozwój zawodowy, instrumenty rynku pracy) oraz informacje na temat naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W ramach tego programu osoby bezrobotne wnioskować będą mogły o środki w formie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dodatkowo na spotkaniu przedstawione zostaną informacje na temat instrumentów zwrotnych – niskooprocentowanych pożyczek skierowanych do osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Spotkanie prowadzone będzie przez Specjalistów ds. Funduszy Europejskich Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinku oraz Wicedyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku.

Udział w spotkaniu  jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały edukacyjne. Planowane zakończenie - godz. 13:00.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub tel./fax. 94 372 92 47) lub elektroniczne (e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 02.08.2016 r. do godz. 12:00.

 

Informujemy, iż niniejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu spotkań i szkoleń organizowanych przez LPI Szczecinek dla mieszkańców powiatu drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego. Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony internetowe: www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.pl w zakładce: Weź udział w konferencjach i szkoleniach.

 

Organizator szkolenia: 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku

Ul. 28 Lutego 16

78 – 400 Szczecinek

Tel.: 94 372 92 50 lub 94 372 92 47

e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

 

Zaprasza zespół LPI:

Magdalena Wójciszyn

Joanna Grosicka

Katarzyna Śmiechowska

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności