Oto logo strony. Piękne ono jest

Goście z Ewangelicznego Związku Braterskiego

Powiat Szczecinecki od lat może liczyć na wsparcie Ewangelicznego Związku Braterskiego. W ostatnim czasie Związek bardzo mocno zaangażował się w pomoc obywatelom Ukrainy cierpiącym z powodu wojny toczącej się w ich kraju. Tylko na potrzeby Ukraińców przebywających na terenie naszego powiatu przeznaczył ponad 50 tys. zł. Starosta Krzysztof Lis oraz pełnomocnik starosty ds. uchodźców Włodzimierz Fil spotkali się z Prezydentem Ewangelicznego Związku Braterskiego w Niemczech Friedrichem Gaiserem oraz St. Prezbiterem ze szczecineckiego EZB Ludwikiem Skworczem.

Zdjęcie do Goście z Ewangelicznego Związku Braterskiego

Ewangeliczny Związek Braterski jest wszędzie tam gdzie człowiek potrzebuje pomocy. Oferuje swe wsparcie w takich sytuacjach kryzysowych jak: trzęsienia ziemi, katastrofy, wojny i wiele innych, w których zagrożone jest ludzkie życie. Ewangeliczny Związek Braterski od wielu lat wspiera Powiat Szczecinecki, przekazując chociażby środki finansowe i paczki dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Organizuje kolonie oraz udostępnia nadmorskie obiekty, aby te mogły spędzić w nich wakacje. Ponadto zawsze hojnie wspiera rożnego rodzaju akcje charytatywne.   

Przyjaźń starosty szczecineckiego Krzysztofa Lisa i st. prezbitera Ludwika Skowrcza trwa od dawna, natomiast z prezydentem EZB w Niemczech Friedrichem Gaiserem starosta spotkał się po raz pierwszy. Była to wyjątkowa okazja do podziękowania za okazane wsparcie.

- Dziękuje serdecznie za wszelką pomoc, którą otrzymujemy ze strony Związku – powiedział starosta. – Ona nie jest epizodyczna, wręcz przeciwnie trwa od wielu lat i czujemy Państwa wsparcie podczas realizacji najróżniejszych działań i akcji. Reakcja panów w kontekście ostatnich wydarzeń w Ukrainie była natychmiastowa i tradycyjnie nawet nie musieliśmy się zwracać z prośbą o rzeczoną pomoc. To bardzo cenne i niezmiernie to doceniamy.

Starosta w ramach podziękowań przekazał przedstawicielom Ewangelicznego Związku Braterskiego specjalne upominki. Zaraz potem osobiście oprowadził ich po dawnym internacie szkoły budowlanej gdzie przygotowywano 130 kolejnych miejsc dla uchodźców, którzy będą mogli znaleźć schronienie w naszym powiecie. Goście mieli również okazję odwiedzić Schronisko Młodzieżowe w którym obecnie przebywa prawie 80 obywateli Ukrainy.

Ewangeliczny Związek Braterski przekazał już na konto działające pod egidą Lokalnej Grupy Działania POJEZIERZE RAZEM EZB 53.5 tys. zł. Dzięki środkom zakupiono łóżeczka i inne potrzebne rzeczy do powiatowych lokali w których przebywają uchodźcy z Ukrainy. 20 tys. zł przeznaczono na opłatę leków bez recepty, 10 tys. zł przekazano do dyspozycji burmistrza Białego Boru Pawła Mikołajewskiego na zakup potrzebnych rzeczy i sprzętu, który trafił do  Białej Krynicy w Ukrainie. Poza tym EZB wspomógł sumą 10 tys. zł  bratni Kościół w Równem w Ukrainie. Przeznaczono również wsparcie dla dzieci przebywających w DPS w Bornem Sulinowie oraz Gminie Barwice. Ponadto bezpośrednio wolontariusze EZB troszczą się o 5 rodzin z dziećmi, którym zakupiono potrzebne rzeczy oraz żywność.

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności