Oto logo strony. Piękne ono jest

Dobry klimat dla zawodowców

 

 

Zadania dofinansowane z budżetu państwa

 

ZADANIE

 

„Dobry klimat dla zawodowców” -  wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu szczecineckiego

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

w ramach dotacji celowej dot. krajowego współfinansowania projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych, tj. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 

WARTOŚĆ ZADANIA

 3 812 505,24 zł

 

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA

 190 624,45 zł

 

Celem projektu jest lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego i podniesienie jakości kształcenia do wymagań gospodarki i rynku pracy poprzez wsparcie czterech zespołów Szkół Zawodowych, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu szczecineckiego.

 Projekt zakłada realizację:

  • programu staży/praktyk zawodowych dla uczniów,
  • kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje – kurs prawa jazdy kat. B, kurs komputerowy ECDL,  certyfikowane kursy zawodowe,
  • doradztwa edukacyjno - zawodowego,
  • dokształcanie nauczycieli przedmiotów zawodowych – studia podyplomowe, szkolenia,
  • nawiązanie szerszej współpracy szkół z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,
  • wyjazdów zawodoznawczych/studyjnych do przedsiębiorców, pracodawców/udział w imprezach branżowych, targach tematycznych,
  • doposażenie pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych.