Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Organizacje pozarządowe

Dodaj nową
Stowarzyszenie "Grabno - 2012"
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Zawiszy 19
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000434511

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Oddziaływanie na świadomość społeczeństwa co do stanu środowiska naturalnego.
 2. Podejmowanie inicjatyw mających na celu proekologiczny rozwój miejscowości garbno oraz gminy Borne Sulinowo.
 3. Wzmacnianie integracji środowiska lokalnego.
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki proekologicznej, krajoznawstwa w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 5. Promowanie ekologii rozumianej jako wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego polski i świata, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wokół jeziora Ciemino.
 6. Działania w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miejscowości, w szczególności w oparciu o lokalne zasoby (jeziora, lasy, historia).
 7. Użytkowanie i ochrona wód oraz promocja wędkarstwa śródlądowego.
 8. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury garbna przy zachowaniu wszelkich norm i zasad wynikających ze stosownych przepisów o ochronie przyrody i środowiska naturalnego.
Klub Sportowy "Triathlon Szczecinek"
Kluby sportowe
Miasto Szczecinek
Adres
Koszalińska 20A/12
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i organizacji sportowych.
 2. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia.
 3. Upowszechnianie umiejętności pływania, biegania, jazdy rowerem, triathlonu, pięcioboju nowoczesnego, dyscyplin lekkiej atletyki, dyscyplin wielobojowych.
 4. Wychowywanie dzieci i mlodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
 5. Rozwój i popularyzacja triathlonu i pięcioboju nowoczesnego.
 6. Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla uczestnictwa zawodników Stowarzyszenia w rywalizacji sportowej.
 7. Rozwijanie propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi triathlonu, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizayjnych i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
 8. Współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodziezy i dorosłych.
 9. Współudział w konstruowaniu programu rozwoju triathlonu i promowaniu takich inicjatyw oraz oddziaływanie na opinię publiczną na rzecz włączania się społeczności lokalnych w działania mające na celu poprawę kultury fizycznej wsród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Stowarzyszenie Klub Sportowy Wilcze Laski
Kluby sportowe
Adres
Wilcze Laski 27
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej.
 2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie.
 3. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania.
 4. Prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej.
 5. W szczególności będą uprawiane nastepujące dyscypliny sportowe: tenis stołowy, szachy, warcaby, biegi, rzuty lotkami i inne.
Stowarzyszenie "Mali Redemptoryści"
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Kamienna 2/3
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000130496

Godziny urzędowania: zawsze gdy człowiek jest w potrzebie

Cele:

 1. Pomoc osobom, którzy jej potrzebują.

Działalność:

 1. Wspieraliśmy wiele osób żywnością, radą, pomocą.
 2. Wielu bezdomnych powróciło do domu.
 3. Dzieci były pokochane przez rodziców i to oni przejęli odpowiedzialność za nie.
 4. Nasze programy były rozpatrywane przez najwyższe władze w Polsce.
 5. Wielu uzależnionych odzyskało utraconą godność.
 6. Otrzymaliśmy dyplom gratulacyjny za najlepszą inicjatywę obywatelską Pro Publico Bono 2000 r.

Plany:

 1. Być całodobowym Pogotowiem Odkupiciela ratującym życie i godność człowieka.
Rugby Klub Szczecinek
Kluby sportowe
Adres
Koszalińska 15/1
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 2. Promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Szczecinka.
 3. Wspieranie działań na rzecz rozwoju integracyjno-społecznych funkcji kultury fizycznej.
 4. Poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku dla młodziezy i dorosłych.
 5. Zapewnienie właściwych warunków dla rozwoju kultury fizycznej na terenie miasta.
 6. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnicto w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie "Klub Żubra"
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Waryńskiego 1
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000287061

Poczta: Szczecinek

Telefon: 94 373 11 88; 502 057 978

Cele:

 1. Utrzymanie bliższych i stałych kontaktów pomiędzy klientami Kronospan.
 2. Wymiana doświadczeń ułatwiających pracę członków w prowadzonych przez nich firmach oraz doświadczeń ułatwiających współpracę z Kronospan.
Gminna Akademia Piłkarska Turowo
Kluby sportowe
Gmina Szczecinek
Adres
Turowo 104 B
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

Celem Stowarzyszenia jest szkolenie dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Stowarzyszenie "Drogowskaz"
Stowarzyszenia KRS
Adres
Wiatraczna 1
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000402149

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Wspieranie wielofunkcyjnej placówki pomocy rodzinie jako placówki opieki całodobowej, która zaspokaja potrzeby życiowe dziecka zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo - wychowawczych.
 2. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom, w tym szczególnie dzieciom, wychowankom wielofunkcyjnej placówki pomocy rodzinie, będącym ofiarami przemocy i/lub ubóstwa, oraz ich rodzinom i opiekunom.
 3. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom.
 4. Wspieranie ośrodka interwencji kryzysowej w realizacji jego zadań statutowych.
LZS "Grab" Grabowo
Kluby sportowe
Gmina Biały Bór
Adres
Grabowo 15/1
78-425 Biały Bór

Gmina: Biały Bór

Poczta: Biały Bór

Cele:

Celem klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Stowarzyszenie "Droga"
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Turowo Pomorskie 78

Gmina: Szczecinek

KRS: 0000317973

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

Cele:

 1. Wprowadzenie, rozwiajnie i propagowanie różnych postaw i działań sprzyjających niesieniu pomocy członkom społeczności lokalnej w zaspokajaniu najistotniejszych potrzeb społecznych.
 2. Budowanie sieci wsparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych.
 3. Prowadzenie działalności opiekunczej, edukacyjnej, kultyralnej, twórczej, krajoznawczo-turycznej, rehabiliotacyjnej, terapeutycznej, pozdrowotnej na rzecz środowiska lokalnego.

Informacje dodatkowe:

 

Miejski Klub Piłkarski
Kluby sportowe
Adres
Piłsudskiego 1
78-400 Szczecinek
Strona internetowa
mkp.szczecinek.pl

Gmina: Miasto Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Popularyzacja, rozwój sportu oraz szkolenie sportowe i rekreacyjno-sportowe zawodników w piłce nożnej.
 2. Organizowanie, rozwijanie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji wśród członków Klubu i społeczności lokalnej.
 3. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 4. Szkolenie i doskonalenie kadr instruktorsko-trenerskich oraz sędziów.
 5. Organizacja letniego i zimowego wypoczynku, w szczególności obozów i zgrupowań sportowych.
 6. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Stowarzyszenie "Caldera"
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Strona internetowa
http://www.caldera.caliwczerni.pl/

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000345949

Poczta: Szczecinek 

Cele:

 1. Stwarzanie możliwości do wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Aktywizowanie środowisk lokalnych.
 3. Wspieranie inicjatyw lokalnych.
 4. Promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia.
 5. Wspieranie budowy systemu wartości.
 6. Kształtowanie postaw obywatelskich.
 7. Wyrównywanie szans pomiędzy mieszkańcami środowisk wiejskich i miejskich.
 8. Wspieranie liderów społeczności lokalnych.
 9. Animowanie życia kulturalnego.
 10. Kształtowanie postaw związanych z odpowiedzialnym traktowaniem środowiska naturalnego.
 11. Stwarzanie szans rozwoju dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie niepełnosprawnych.

Działalność:

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez zadania takie jak:
  • pozyskiwanie funduszy ze środków europejskich, krajowych i prywatnych,
  • organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów,
  • stworzenie sieci kontaktów ze stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami o podobnym celu działania,
  • budowanie dobrych kontaktów z samorządem lokalnym,
  • opracowywanie i wydawanie informatorów, katalogów, folderów i innych materiałów z zakresu działalności stowarzyszenia,
  • promowanie Stowarzyszenia.

Plany:

 1. Stowarzyszenie zamierza wspierać liderów społeczności lokalnych oraz wszelkie inicjatywy, zmierzające do:
  • kształtowania postaw obywatelskich,
  • budowy systemu wartości,
  • promowania aktywnego i zdrowego trybu życia,
  • stwarzania szans rozwoju dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Podstawą działania ma być organizowanie prowadzonymi nowoczesnymi metodamI:szkoleń, warsztatów, seminariów w jak najróżniejszych formach:
  • stacjonarnych,
  • wyjazdowych,
  • obozowych,
  • weekendowych itp.
 3. Wsparte zostanie również każde ciekawe działanie związane z animowaniem życia kulturalnego czy kształtowaniem postaw związanych z odpowiedzialnym traktowaniem środowiska naturalnego.
 4. W celu realizacji zamierzeń Caldera zaprasza do współpracy placówki oświaty i wychowania, organizacje społeczne i podmioty, których cele i działalność są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
 5. Posiadanie osobowości prawnej, numeru KRS, regonu i NIP pozwala ubiegać się o wszelkie europejskie, krajowe i lokalne środki na działalność statutową.
 6. Zapraszamy do współpracy każdego. Czekamy na śmiałe, odważne i nawet najbardziej niekonwencjonalne pomysły, które swoją energią pozwolą realizować pasje i marzenia ich twórców.

Informacje dodatkowe:

 1. Członkowie założyciele Stowarzyszenia, jego Zarząd i Komisja Rewizyjna wywodzą się ze znanego z wszechstronnej działalnści na rzecz dzieci i młodzieży, najaktywniejszego środowiska harcerskiego w mieście, jakim jest 13 Czarny Szczep im. Zawiszy Czarnego.
 2. Wieloletnie zaangażowanie w podejmowanie inicjatyw dla społeczności lokalnej, rzetelność działania i zaufanie potwierdzone powierzaniem przez rodziców dzieci i młodzieży,
  są podstawą do rozwinięcia i wzbogacenia działalności oraz profesjonalnego działania w oparciu o dotychczasowe bogate doświadczenie.
1
6
25
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.