Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Organizacje pozarządowe

Dodaj nową
Błękitni Wektra Szczecinek
Kluby sportowe
Miasto Szczecinek
Adres
Trzesiecka 15
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stale podnoszenie jego poziomu.
 2. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym.
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
9 Maja 12/10
78-400 Szczecinek
Strona internetowa
http://www.kobietyaktywne.pozytek.info/

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000393882

Poczta: Szczecinek

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, piątek od 15.00 do 17.00

Cele:

 1. Szerzenie informacji o działalności Stowarzyszenia w zakresie organizowania i udzielania różnych form pomocowych na rzecz grup osób znajdujących się w trudnej sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i ich rodzin,dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
 2. Pozyskiwanie, przechowywanie, wydawanie produktów rzeczowych i żywnościowych.
 3. Prowadzenie akcji charytatywnych.
 4. Poradnictwo, doradztwo, organizowanie szkoleń, konferencji, prelekcji, pokazów, warsztatów i wszelkiej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowo-promocyjnej w zakresie zdrowego i aktywnego trybu życia oraz turystyki.
 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami i organizacjami.
 6. Realizacja zadań publicznych zlecanych przez administrację samorządową.
 7. Pozyskiwanie funduszy na cele statutowe.
 8. Propagowanie wartości krajoznawczych i piękna ziemi Szczecineckiej, zdrowego trybu życia, poprzez uczestnictwo w turystyce pieszej, rowerowej oraz popularyzację Nordic Walking. Uczestniczkami są członkowie stowarzyszenia, ale coraz więcej mieszkańców naszego Miasta
  i Powiatu Szczecineckiego.

Działalność:

 1. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 2. Działania wspomagające demokrację w zakresie działań na rzecz wspólnot i społeczności lokalnej.
 3. Pomoc społeczna rodzinom oraz aktywna działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób wymagających opieki oraz pomocy społecznej.
 4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Promocja w zakresie krajoznawstwa, turystki i zdrowia.
 6. Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu.
 7. Działania na rzecz osób starszych i osób z ograniczeniami psychoruchowymi, mniejszości narodowych.
 8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 9. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 10. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Plany:

 1. Zbieranie nakrętek plastikowych, celem przekazania ich na rzecz osób potrzebujących.
 2. Współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną Koniczynka, która działa przy Stowarzyszeniu Sportowym Pomagamy Dzieciom - prowadzenie zajęć.
 3. Współpraca z organizacjami: Fundacja Miłosierdzie i Wiedza działającymi na rzecz rodzin i osób wykluczonych społecznie oraz Stowarzyszeniem.
 4. Rozwoju Oświaty, Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych z Krosina.
 5. Akcje charytatywne na rzecz Hospicjum Świętego Franciszka z Asyżu.
 6. Świąteczna zbiórka żywności w sklepach.
 7. Realizacja zadań publicznych.
 8. Cykliczne spotkania z okazji Dnia Kobiet,Dnia Dziecka,Święta Niepodległości.

Informacje dodatkowe:

Osoby lub Firmy chcące wesprzeć naszą działalność prosimy o wpłaty na konto:

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu 0/Szczecinek
Nr konta: 87 8935 0009 1300 4536 2000 0010
NIP: 671894268
REGON: 321132061
KRS: 0000393882

Osoba do kontaktów: Ewa Czech

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZS Nr 1 im. KEN w Szczecinku KEN-ik
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Szczecińska 47
78-400 Szczecinek
Strona internetowa
http://zs1ken.pl/

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000327006

Poczta: Szczecinek

Fax: 94 374 27 77

Cele:

 1. Skupianie wychowanków szkoły dla utrzymywania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskich pomiędzy absolwentami, nauczycielami, przyjaciółmi szkoły.
 2. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe szkoły.
 3. Krzewienie kultury fizycznej i sportu.
 4. Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku miasta, szkoły, uczniów, absolwentów i przyjaciół.
 5. Wspieranie działalności dydaktyczno-wychowaczej szkoły.
 6. Wspieranie inicjatyw naukowych, gospodarczych, społecznych i badawczych członków stowarzyszenia.
 7. Inspirowanie, popieranie i dofinansowanie różnych form doskonalenia i dokształcania absolwentów i uczniów.

Plany:

 1. Działania związane przede wszystkim z pozyskaniem środókw unijnych na:
  • zajęcia dodatkowe dla uczniów technikum (przygotowanie do egzaminów potwierdzającyh kwalifikacje zawodowe),
  • zajęcia dla zainteresowanych uczniów rozwijające umiejętności matematyczne, językowe.

Informacje dodatkowe:

Osoba do kontaktów: Renata Samborska

Stowarzyszenie Sportowe Badminton
Kluby sportowe
Miasto Szczecinek
Adres
Myśliwska 10a/6
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 2. Działanie na rzecz upowszechniania i popularyzacji badmintona.
 3. Działalność na rzecz podnoszenia umiejętności dzieci uprawiających baminton.
 4. Działalność na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego wokół idei sportu.
 5. Działalność na rzecz dobrego imienia środowiska związanego ze Stowarzyszeniem Sportowym Badminton.
Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. Ks. Elżbiety "Absolwenci - Szkole"
Adres
Księżnej Elżbiety 1
78-400 Szczecinek
Strona internetowa
http://www.lo.szczecinek.pl/stowarzyszenie/index.htm

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000192962

Cele:

 1. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe szkoły.
 2. Tworzenie warunków rozwoju intelektualnego, kulturalnego i sportowego młodzieży.
 3. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw mających na celu skuteczną realizację planów dydaktyczno- wychowawczych szkoły.
 4. Udzielanie pomocy uczniom.
 5. Rozwijanie postaw i działań integrujących młodzież szkoły.
Stowarzyszenie Promocji Sportów Motorowych SCS
Kluby sportowe
Miasto Szczecinek
Adres
Słowiańska 36/2
78-400 Szczecinek
Strona internetowa
www.scsclub.pl

Gmina: Miasto Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Propagowanie rozwoju masowych i wyczynowych sportów motorowych w szczecgólności: samochodowego, kartingowego oraz organizowanie zawodów i imprez.
 2. Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach.
 3. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego oraz propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Stawrzanie możliwości współpracy z warsztatami i sklepami motoryzacyjnymi promowania ich produktów i usług, jak również pozyskiwania nowych kontaktów umożliwiających eksploatację pojazdów.
 5. Promowanie sportów motorowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie "Wojna z Trzema Schodami" w Koszalinie Oddział w Szczecinku
OPP
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Koszalińska 19/1
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

Cele:

 1. Działanie na rzecz poprawy bytu niepełnosprawnych oraz ich pełnej integracji ze społeczeństwem.
 2. Współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami, które uznają cele Stowarzyszenia i gotowe są wprowadzać je w życie.

Działalność:

 1. We wrześniu 1998 r. braliśmy udział w II Forum Inicjatyw Pozarządowych w Szczecinku.
 2. Dwa lata z rzędu (1999-2000) uczestniczyliśmy czynnie w marszach z okazji Światowego Dnia Protestu Przeciwko Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych.
 3. W dniach 05.05-09.05.2003r. uczestniczyliśmy w obchodach Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych.

Plany:

 1. Propagowanie problemów osób niepełnosprawnych w kontraktach z władzami miasta i powiatu oraz lokalnych mediach.
 2. Zaktywizowanie niepełnosprawnych do telepracy i w tym celu nawiązanie współpracy z policją oraz agencją ochrony mienia.

Informacje dodatkowe:

 1. Rok założenia 18.02.1999 r. (aktywnie działamy już od maja 1998 r.)
Stowarzyszenie Klub Sportowy "Ofensywa" Szczecinek
Kluby sportowe
Miasto Szczecinek
Adres
Plac Wolności 15/5
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, młodziezy i osób dorosłych ukierunkowany na kształtowanie prawidłowych postaw moralno-etycznych w oparciu o szkolenie z samoobrony i walki wręcz.
 2. Ochrona praw każdego człowieka do obrony własnego życia, zdrowia i mienia.
 3. Kształtowanie opinii i ocen dotyczących sportów i sztuk walki oraz systemów walki wręczi samoobrony.
 4. Upowszechnianie wiedzy o systemie samoobrony i walki wręcz.
 5. Popularyzacja zasad skutecznej samoobrony na bazie mieszanych sztuk walki.
 6. Współudział w inicjowaniu i koordynacji przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym i popularyzatorskim, dotyczących samoobrony i walki wręc.
 7. Pielęgnowanie tradycji wychowania w duchu poczucia własnej wartości i podejmowania wysiłków w celu wyeliminowania agresji z relazji pomiędzy ludźmi na całym świecie bez względu na rasę religię i poglądy polityczne.
 8. Rozwój wiedzy na temat współczesnych zagrożeń agresji w relacjach międzyludzkich i sposobów im przeciwdziałania.
Stowarzyszenie "Grabno - 2012"
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Zawiszy 19
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000434511

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Oddziaływanie na świadomość społeczeństwa co do stanu środowiska naturalnego.
 2. Podejmowanie inicjatyw mających na celu proekologiczny rozwój miejscowości garbno oraz gminy Borne Sulinowo.
 3. Wzmacnianie integracji środowiska lokalnego.
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki proekologicznej, krajoznawstwa w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 5. Promowanie ekologii rozumianej jako wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego polski i świata, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wokół jeziora Ciemino.
 6. Działania w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miejscowości, w szczególności w oparciu o lokalne zasoby (jeziora, lasy, historia).
 7. Użytkowanie i ochrona wód oraz promocja wędkarstwa śródlądowego.
 8. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury garbna przy zachowaniu wszelkich norm i zasad wynikających ze stosownych przepisów o ochronie przyrody i środowiska naturalnego.
Klub Sportowy "Triathlon Szczecinek"
Kluby sportowe
Miasto Szczecinek
Adres
Koszalińska 20A/12
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i organizacji sportowych.
 2. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia.
 3. Upowszechnianie umiejętności pływania, biegania, jazdy rowerem, triathlonu, pięcioboju nowoczesnego, dyscyplin lekkiej atletyki, dyscyplin wielobojowych.
 4. Wychowywanie dzieci i mlodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
 5. Rozwój i popularyzacja triathlonu i pięcioboju nowoczesnego.
 6. Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla uczestnictwa zawodników Stowarzyszenia w rywalizacji sportowej.
 7. Rozwijanie propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi triathlonu, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizayjnych i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
 8. Współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodziezy i dorosłych.
 9. Współudział w konstruowaniu programu rozwoju triathlonu i promowaniu takich inicjatyw oraz oddziaływanie na opinię publiczną na rzecz włączania się społeczności lokalnych w działania mające na celu poprawę kultury fizycznej wsród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Stowarzyszenie Klub Sportowy Wilcze Laski
Kluby sportowe
Adres
Wilcze Laski 27
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej.
 2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie.
 3. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania.
 4. Prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej.
 5. W szczególności będą uprawiane nastepujące dyscypliny sportowe: tenis stołowy, szachy, warcaby, biegi, rzuty lotkami i inne.
Stowarzyszenie "Mali Redemptoryści"
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Kamienna 2/3
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000130496

Godziny urzędowania: zawsze gdy człowiek jest w potrzebie

Cele:

 1. Pomoc osobom, którzy jej potrzebują.

Działalność:

 1. Wspieraliśmy wiele osób żywnością, radą, pomocą.
 2. Wielu bezdomnych powróciło do domu.
 3. Dzieci były pokochane przez rodziców i to oni przejęli odpowiedzialność za nie.
 4. Nasze programy były rozpatrywane przez najwyższe władze w Polsce.
 5. Wielu uzależnionych odzyskało utraconą godność.
 6. Otrzymaliśmy dyplom gratulacyjny za najlepszą inicjatywę obywatelską Pro Publico Bono 2000 r.

Plany:

 1. Być całodobowym Pogotowiem Odkupiciela ratującym życie i godność człowieka.
5
24
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.