Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Organizacje pozarządowe

Dodaj nową
Stowarzyszenie Ekologiczne "Niezdobna"
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Mickiewicza 2/33
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000360552

Poczta: Szczecinek

Cele:

- ochrona środowiska naturalnego,
- informaowanie o zagrożeniach w środowisku,
- krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury ekologicznej,
- propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia.

Błękitni Wektra Szczecinek
Kluby sportowe
Miasto Szczecinek
Adres
Trzesiecka 15
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stale podnoszenie jego poziomu.
 2. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym.
Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Oddział w Szczecinku
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Pl. Wolności 6
78-400 Szczecinek
Strona internetowa
http://www.dzieciwojny.pl/index.php?id=szcz

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000075207

Poczta: Szczecinek

Godziny urzędowania: w każdy czwartek w godz. 10.00-13.00

Cele:

Pomoc w załatwieniu dodatków do emerytur dla członków i sympatyków, którzy w czasie wojny światowej zostali razem z rodzicami wywiezeni na ziemie okupowane przez Niemców, bądź urodzili się w czasie trwania wojny na teranach niemieckich. Pomagamy również w uzyskiwaniu jednorazowych odszkodowań z Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" z siedzibą w Warszawie. Staramy się pomóc w uzyskiwaniu dopłat socjalnych jak częsciowa odpłatność za lekarstwa, pobyt w sanatorium jak również pozyskiwanie i rozdzielenie produktów żywnościowych w ramach pmocy z Unii Europejskiej.

Działalność:

- ciągła realizacja określonych celów,
- dalsze korzystanie z udzielonej pomocy Starostwa Szczecineckiego,
- wielu członków skorzystało z przyznanych im dodatków do emerytury lub renty, ⅔ członków i symapatyków korzysta z produktów żywnościowych pochodzenia unijnego,
- prowadzimy różne dostępne formy integracyjne w środowisku Stowarzyszenia,
- występujemy do ZG SDW z różnymi projektami nowatorskimi m.in. również odznaczeniami naszego Stowarzyszenia,
- prowadzimy wydawnictwo czasopisma w postaci biuletynu informacyjnego na użytek wewnetrzny (nieodpłatnie),
- regularnie odbywamy zebrania walne i sprawozdawcze,
- corocznie organizujemy spotkania opłatkowe z członkami Oddziału,
- bierzemy udział w organizowanych obchodach państwowych i patriotyczno-historycznych na terenie miasta Szczecinka,
- prowadzimy kontakty roboczo-informacyjne z określonymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym profilu programowego działania,
- podjeto wstępne działania do napisania historii Oddziału SDW w Szczecinku,
- trwają prace nad złożeniem Księgi Pamięci Oddziału SDW,
- prowadzone jest kronikarstwo Oddziału,
- doskonalimy różne dostępne formy wyróżnień członków i sympatyków SDW.

Plany:

Czekamy na projekt ustawy ogólnopolskiej dotyczącej ludności roczników od 1926 do 1945 roku, którzy w czasie okupacji mieszkali na terenach niemieckich i okupowanych przez Niemców.
W większości są to ludzie starsi, schorowani często z małymi emeryturami i rentami. Po wprowadzeniu ustawy chcielibyśmy objąć ich dodatkami finansowanymi do rent, emerytur i bezpłatnych leków. Mamy również w planie rozszerzyć współpracę z innymi oddziałami SDW działającymi na terenie Polski oraz pozyskiwanie informacji na temat pracujących oddziałów i problemów z jakimi się borykają.

Informacje dodatkowe:

Stowarzyszenie Dzieci Wojny Oddział Szczecinek chciałoby pozyskać dofinansowanie do działalności naszej organizacji. mamy bardzo skromne środki finansowe, które ograniczają nas w załatwieniu potrzeb naszych członków.

Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży Ze Środowisk Lokalnych "Pomost"
Stowarzyszenia KRS
Gmina Borne Sulinowo
Adres
Juchowo 44
78-446 Juchowo

Gmina: Borne Sulinowo

Poczta: Borne Sulinowo

Cele:

- pomoc w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży lokalnej,
- pomoc w edukacji prozdrowotnej i proekologicznej,
- organizowanie wszelkich form integracji i aktywności społecznej poprzez różne dziedziny życia: sztukę, zabawę, pracę, sport, odpoczynek, wymiany i kontakty z odmiennymi kulturowo ludźmi,
- aktywizowanie dzieci i młodzieży, jak również ich opiekaunów ze środowisk lokalnych do podejmowania działalności kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej.,
- współpraca ze środowiskami szkolnymi, akademickimi i ich kadrą, prelekcje, odczyty, seminaria, spotkania dotyczące problemów wychowawczych, edukacyjnych, społecznych,
- upowszechnianie wiedzy o kraju i świecie,
- org. warszt. art.
- pomoc w wychowywamniu i kształceniu dzieci,
- aktywizacja dzieci, młodzieży,
- wspieranie dzieci poprzez mecenat indywidualny, wspieranie kształcenia, wyżywienia,
- organizacja i wspomaganie pedagogiczne metodycznego oraz zawodowego szkolenia dzieci, młodzieży i opiekunów,
-org. akcji dobroczynnych oraz wspołdziałanie z org. rządowymi i pozarządowymi na rzecz dzieci i młodzieży.

Plany:

1. Organizacja czasu wolnego w czasie ferii zimowych.
2. organizacja dnia dziecka.
3. organizacja kiermaszu świątecznego.
4. wystawianie jasełek.
5. organizacja wyjazdów letnich.
6. przygotowanie i kolędowanie.
7. wspieranie najuboższych i potrzebujących pomocy poprzez dostarczanie żywności przy współpracy ze stowarzyszeniem " Na Pomoc"

Informacje dodatkowe:

Stowarzyszenia działa od roku 2006. Do tej pory udało nam sie zorganizować:
- przedstawienia teatralne.
- zajęcia plastyczne,
- wyjazd na basen,
- kiermasze bożonarodzeniowe, jasełka, kolędowanie,
- wyjazdy zorganizowane w góry i nad morze,
- org. imprez (mikołajki i dzień dziecka)
- przy współpracy ze stowarzyszeniem " Na Pomoc" dostarczamy żywność najuboższym


Osoba do kontaktów: Agnieszka Śmiałkowska; Juchowo 51 78-446 Silnowo, tel. 609 374 176

Stowarzyszenie Aktywne Pomorze
Kluby sportowe
Adres
Wyszyńskiego 65
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

Celami Stowarzyszenia są:

 1. promowanie, popularyzacja i organizowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz innych form czynnego wypoczynku i działalności kulturalnej;
 2. uczestnictwo w imprezach organizacji sportowych, turystycznych i kulturalnych;
 3. organizacja i promocja imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych;
 4. upowszechnianie edukacji ekologicznej wśród społeczeństwa;
 5. działanie na rzecz społeczności lokalnej;
 6. promowanie walorów turystycznych regionu;
 7. działanie na rzecz integracji europejskej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 8. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. reprezentowanie prawi i interesów swoich członków oraz udzielanie im pomocy w postaci wsparcia społecznego i konsultacyjnego;
 10. promowanie idei wolontariatu na rzecz Pomorza.
Integracyjny Klub Sportów Siłowych Jurand
Kluby sportowe
Adres
Połczyńska 12b/9
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

Celem działania IKSS Jurand jest:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportów siłowych;
 2. rozwijanie zainteresowań sportowych, zrowotnych i kulturalnych;
 3. ponoszenie poziomu sprawności fizycznej oraz stwarzanie warunków do uzyskiwania wysokiego poziomu sportowego;
 4. organizowanie form współzawonictwa sportowego, społecznego, wychowaniamłodzieży i materialnego wsparcia przez sympatyków IKSS Jurand;
 5. współuczestniczenie w procesie wychowania młodzieży na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
Klub Brydża Sportowego MEC-KPPD
Kluby sportowe
Adres
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

Celem działania klubu jest:

 1. propagowanie brydża sportowego;
 2. uzyskiwanie jak najlepszych wyników sportowych w rozgrywkach brydża sportowego organizowanych w Polsce oraz za granicą;
 3. uczestniczenie w imprezach brydżowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;
 4. upowszechnianie wiezy o dyscyplinie brydż sportowy wśród ogółu społeczności.
Klub 7PRO Team
Kluby sportowe
Adres
Myśliwska 10A/6
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 2. działanie na rzecz upowszechniania i popularyzacji konkurencji sportowej triathlon oraz konkurencji wchodzących w jej skład tj. pływanie, kolarstwo i biegi;
 3. działalność na rzecz podnoszenia umiejętności dzieci uprawiających pływanie, kolarstwo i biegi;
 4. działalność na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego wokół idei sportu w tym szczególnie triathlonu;
 5. działalność na rzecz dobrego imienia środowiska związanego z Klubem 7PRO Team.
Zespół Sportowy "AcroDance"
Kluby sportowe
Adres
Omulna 6a/5
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

Cele:

Celem Klubu jest:

 1. roziwjanie różnych form kultury fizycznej;
 2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młozieży i dorosłych, jak również tworzenie dogonych warunków w tym zakresie;
 3. integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania,
 4. prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej.
OCR KIDS POLSKA
Kluby sportowe
Adres
Wyszyńskiego 65
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym:

- propagowanie i popularyzacja idei biegów przeszkodowych;

- doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Stowarzyszenia;

- promowanie kultury fizycznej;

- promowanie zdrowego trybu życia;

- prowadzenie szkolenia sportowego;

- zapewnienie członkom Stowarzyszenia możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;

- organizowanie współzawodnictwa sportowego;

- uczestnictwo w imprezach sportowych;

- organizowanie różnych form aktywności fizycznej;

- angażowanie członków Stowarzyszenia do uprawiania różnych form aktywności fizycznej;

- dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Stowarzyszenia;

- popularyzacja zasad sportowej rywalizacji;

- propagowanie idei wolontariatu.

Klub Sportowy FIT jest GIT
Kluby sportowe
Adres
Tulipanowa 7
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

Celem Klubu jest:

 1. podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka oraz krzewienia wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie;
 2. planowania i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe;
 3. uczestnictwo w imprezach sportowych;
 4. organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;
 5. organizowanie różnorodnych form współzaodnictwa sportowego;
 6. realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 7. realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia;
 8. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu;
 9. współudziałw rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego.
Klub Sportowy "Husaria Szczecinek"
Kluby sportowe

Gmina: Szczecinek

Cele:

Celem Klubu jest popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

4
25
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.