Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Organizacje pozarządowe

Dodaj nową
Stowarzyszenie Aktywne Pomorze
Kluby sportowe
Adres
Wyszyńskiego 65
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

Celami Stowarzyszenia są:

 1. promowanie, popularyzacja i organizowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz innych form czynnego wypoczynku i działalności kulturalnej;
 2. uczestnictwo w imprezach organizacji sportowych, turystycznych i kulturalnych;
 3. organizacja i promocja imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych;
 4. upowszechnianie edukacji ekologicznej wśród społeczeństwa;
 5. działanie na rzecz społeczności lokalnej;
 6. promowanie walorów turystycznych regionu;
 7. działanie na rzecz integracji europejskej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 8. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. reprezentowanie prawi i interesów swoich członków oraz udzielanie im pomocy w postaci wsparcia społecznego i konsultacyjnego;
 10. promowanie idei wolontariatu na rzecz Pomorza.
Integracyjny Klub Sportów Siłowych Jurand
Kluby sportowe
Adres
Połczyńska 12b/9
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

Celem działania IKSS Jurand jest:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportów siłowych;
 2. rozwijanie zainteresowań sportowych, zrowotnych i kulturalnych;
 3. ponoszenie poziomu sprawności fizycznej oraz stwarzanie warunków do uzyskiwania wysokiego poziomu sportowego;
 4. organizowanie form współzawonictwa sportowego, społecznego, wychowaniamłodzieży i materialnego wsparcia przez sympatyków IKSS Jurand;
 5. współuczestniczenie w procesie wychowania młodzieży na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
Klub Brydża Sportowego MEC-KPPD
Kluby sportowe
Adres
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

Celem działania klubu jest:

 1. propagowanie brydża sportowego;
 2. uzyskiwanie jak najlepszych wyników sportowych w rozgrywkach brydża sportowego organizowanych w Polsce oraz za granicą;
 3. uczestniczenie w imprezach brydżowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;
 4. upowszechnianie wiezy o dyscyplinie brydż sportowy wśród ogółu społeczności.
Klub 7PRO Team
Kluby sportowe
Adres
Myśliwska 10A/6
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 2. działanie na rzecz upowszechniania i popularyzacji konkurencji sportowej triathlon oraz konkurencji wchodzących w jej skład tj. pływanie, kolarstwo i biegi;
 3. działalność na rzecz podnoszenia umiejętności dzieci uprawiających pływanie, kolarstwo i biegi;
 4. działalność na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego wokół idei sportu w tym szczególnie triathlonu;
 5. działalność na rzecz dobrego imienia środowiska związanego z Klubem 7PRO Team.
Zespół Sportowy "AcroDance"
Kluby sportowe
Adres
Omulna 6a/5
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

Cele:

Celem Klubu jest:

 1. roziwjanie różnych form kultury fizycznej;
 2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młozieży i dorosłych, jak również tworzenie dogonych warunków w tym zakresie;
 3. integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania,
 4. prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej.
OCR KIDS POLSKA
Kluby sportowe
Adres
Wyszyńskiego 65
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym:

- propagowanie i popularyzacja idei biegów przeszkodowych;

- doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Stowarzyszenia;

- promowanie kultury fizycznej;

- promowanie zdrowego trybu życia;

- prowadzenie szkolenia sportowego;

- zapewnienie członkom Stowarzyszenia możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;

- organizowanie współzawodnictwa sportowego;

- uczestnictwo w imprezach sportowych;

- organizowanie różnych form aktywności fizycznej;

- angażowanie członków Stowarzyszenia do uprawiania różnych form aktywności fizycznej;

- dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Stowarzyszenia;

- popularyzacja zasad sportowej rywalizacji;

- propagowanie idei wolontariatu.

Klub Sportowy FIT jest GIT
Kluby sportowe
Adres
Tulipanowa 7
78-400 Szczecinek

Gmina: Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

Celem Klubu jest:

 1. podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka oraz krzewienia wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie;
 2. planowania i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe;
 3. uczestnictwo w imprezach sportowych;
 4. organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;
 5. organizowanie różnorodnych form współzaodnictwa sportowego;
 6. realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 7. realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia;
 8. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu;
 9. współudziałw rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego.
Klub Sportowy "Husaria Szczecinek"
Kluby sportowe

Gmina: Szczecinek

Cele:

Celem Klubu jest popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"
Stowarzyszenia KRS
Gmina Biały Bór
Adres
Żymierskiego 10
78-425 Biały Bór

Gmina: Biały Bór

KRS: 0000331421

Poczta: Biały Bór

Godziny urzędowania: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Cele:

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • nauka edukacja,
  • oświata oraz wychowanie.
 2. Krajoznawstwo:
  • formy wypoczynku spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.
 3. Kultura sztuka:
  • ochrona dóbr kultury,
  • tradycji.
 4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:
  • projekty
  • zadania.
 5. Sport i rekreacja.
 6. Promocja i organizacja wolontariatu.

Działalność:

 1. Działalność opiera się na ścisłej współpracy z Urzędem Miejskim w Białym Borze oraz jednostakami podległymi m.in.:
  • Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury,
  • Sołectwem,
  • Policją,
  • Szkołą.
 2. Współpracuje z wieloma Gminami m.in:
  • Gminą wiejską Szczecinek,
  • Gminą Borne Sulinowo,
  • Gminą Barwice,
 3. Organizuje Przeglądy Teatralne mające na celu uświadomienie społeczeństwu zagrożeń wynikających z ich bezmyślnego postępowania.
 4. Współpracuje z:
  • Ośrodkami Pomocy Społecznej,
  • służbą zdrowia w celu promocji wolantariatu, pomocy osobom niepełnosprawnym oraz potrzebującym,
  • klubami sportowymi,
  • innymi organizacjami pozarządowymi, które poprzez swoją działalność wspierają społeczeństwo lokalne.

Plany:

 1. Organizacja Przeglądów Teatralnych.
 2. Spotkania i szkolenia.
 3. Działalność grupy wsparcia dla potrzebujących.
 4. Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Biały Bór.
 5. Aktywne działanie na rzecz społeczności lokalnej poprzez, udział w projektach unijnych.
 6. Udział w promocji wolontariatu oraz współpraca z " krewniakami" na rzecz osób potrzebujących i chorych.

Informacje dodatkowe:

Osoba do kontaktu:

Bożena Sadlak

tel.: 94 373 90 02 lub 875 459 198

Szczecinecki Klub Morsów
Kluby sportowe
Adres
Moniuszki 4
78-460 Barwice

Poczta: Barwice

Cele:

 1. Propagowanie kapieli calorocznych w śródlądowych akwenach wodnych oraz w morzu.
 2. Zwiększanie tolerancji przystosowania organizmu człowieka do niskich temperatur.
 3. Nawiązywanie kontaktów z podobnymi klubami w Polsce i za granicą, udziałw w imprezach organizowanych przez inne kluby oraz międzynarodowych zlotach.
 4. Ochrona i promocja zdrowia.
 5. Współpraca z samorządami, instytucjami i innymi podmiotami propagującymi zdrowy tryb życia. 
Szczecineckie Towarzystwo Lig Amatorskich
Kluby sportowe
Adres
Mariacka 6/7
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Promocja i popularyzacja idei sportu wśród mieszkańców Szczecinka i Powiatu Szczecineckiego.
 2. Współudział w inicjowaniu i koordynacji wszelkich inicjatyw mające podobne cele statutowe.
 3. Rozwój i promocja sportu amatorskiego.
Kajakowy Klub Sportowy DARZBÓR w Szczecinku
Kluby sportowe
Miasto Szczecinek
Adres
Piłsudskiego 1
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Popularyzacja, rozwój sportu oraz szkolenie sportowe i rekreacyjno-sportowe zawodników w kajakarstwie, kajak polo i smoczych łodziach.
 2. Organizowanie, rozwijanie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji wsród członków Klubu i społeczności lokalnej.
 3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
 4. Upowszechnianie edukacji ekologicznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
 5. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
 6. Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.
 7. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
4
24
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.