Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Organizacje pozarządowe

Dodaj nową
Uczniowski Klub Akrobatyki Sportowej "Akrosport"
Miasto Szczecinek
Adres
Wiatraczna 5
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Popularyzacja, rozwój sportu oraz szkolenie sportowe i rekreacyjno-sportowe zawodników w akrobatyce sportowej, fitness i tańcu sportowym.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umyslowej.
 5. Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.
 6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 7. Organizowanie uczniom różnorodnych formwspółzawodnictwa sportowego.
 8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 9. Szkolenie oraz doskonalenie kadr instruktorsko-trenerskich oraz sędziów.
 10. Organizacja letniego i zimowgo wypoczynku, w szczególności obozów sportowych.
Uczniowski Klub Sportowy "Basket" Szczecinek
Miasto Szczecinek
Adres
Piłsudskiego 3
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

Celami Klubu jest dbałośc o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie członków Klubu.

Stowarzyszenie Stanica Harcerska Drężno
Stowarzyszenia KRS
Gmina Szczecinek
Strona internetowa
www.stanicadrezno.pl

Gmina: Szczecinek

KRS: 0000670338

Poczta: Drężno

Cele:

 1. Skupianie harcerzy dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskich.
 2. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe Stanicy Harcerskiej w Drężnie.
 3. Kształtowanie tradycji w środowisku harcerskim i miejscowej społeczności.
 4. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju Stanicy Harcerskiej i miejscowości Drężno.
 5. Inicjowanie, popieranie i ewentualne dofinansowanie różnych form doskonalenia i dokształcania harcerzy i osób niezrzeszonych przez działalnośc oświatową i wychowawczą na rzecz szeroko pojętej demokracji.
 6. Wspieranie inicjatyw naukowych, gospodarczych, społecznych i badawczych członków stowarzyszenia na rzecz ochrony środowiska naturalnego, rozwoju kultury, oświaty i zdrowia.
 7. Dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego ZHP.
 8. Promowanie i budowanie pozytywnego wizerunku Powiatu, Gminy i miejscowości.
 9. Krzewienie kultury fizycznej i sportu.
 10. Pomoc i współdziałanie w ochronie i modernizowaniu budynków i elementów małej architektury na terenie Stanicy Harcerskiej.
 11. Współdizałanie z władzami gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi w dziedzinie ochrony i modernizowania różnych elementów architektury w Stanicy Harcerskiej.

Informacje dodatkowe:

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Piotr Maśleczka - Prezes,
 • Maciej Grunt - Sekretarz,
 • Arkadiusz Rosiński.
Stowarzyszenia Ochotnicza Grupa Ratownicza Tadmed Szczecinek
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Władysława Bartoszewskiego (dawniej: 9 Maja) 12
78-400 Szczecinek
Telefon
601667631
Strona internetowa
http://www.tadmed-szczecinek.pl/

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000577822

Poczta: Szczecinek

Telefon: 601667631/721112119Godziny urzędowania: zalecany kontakt telefoniczny

Cele:

Celem Stowarzyszenia Ochotniczej Grupy Ratowniczej Tadmed Szczecinek jest działalność na rzecz ochrony zdrowia, a także wspieranie inicjatyw społecznych w tym zakresie, w szczególności działanie na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego w nagłych stanach zagrożenia i dbanie o jego bezpieczeństwo oraz działalność oświatowa i edukacyjna w tym zakresie, jak również pomoc społeczna.

 

Ponadto Stowarzyszenie zostało powołane w celach:

 • stymulowania i wspierania lokalnych i regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych,
 • wspomagania inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji, doradztwa i szkolenia,
 • wspierania przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację lokalnej społeczności,
 • skupiania wokół idei Stowarzyszenia osób zainteresowanych jego rozwojem, jak również rozwojem terenu na którym funkcjonuje Stowarzyszenie oraz i rozwojem regionu,
 • skupiania osób zainteresowanych inicjatywami w dziedzinie przedsiębiorczości, zgodnych z lokalnymi i regionalnymi potrzebami,
 • wspierania działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej,w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego,
 • ochrony wspólnych interesów członków Stowarzyszenia,
 • podejmowania wszelkich działań zgodnych z prawem zmierzających do osiągnięcia  celów Stowarzyszenia,
 • organizacji szkoleń, warsztatów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń z zakresu poszukiwania osób zaginionych w terenie otwartym.

Informacje dodatkowe:

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z  05 kwietnia 2016 r.Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek jest wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

"OGR TADMED prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Dodatkowo zabezpieczamy imprezy plenerowe: koncerty, pikniki, festiwale, festyny parafialne, imprezy sportowe, a także liczne akcje charytatywne.
OGR TADMED organizuje również pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a także z ratownictwa medycznego. Szkolenia są zaadresowane zarówno dla osób prywatnych, ale także dla zorganizowanych grup, przedsiębiorstw i instytucji. Program szkolenia jest każdorazowo konsultowany i dobierany w zależności od grupy kursantów. Naszym głównym celem jest rozpowszechnianie i kształtowanie dobrych nawyków wśród dzieci i młodzieży- dlatego kierujemy do nich swoją specjalną ofertę szkoleniową- ,,ratuje od małego”.
Grupę TADMED tworzą ratownicy medyczni, ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownicy po kursach pierwszej pomocy, a także wolontariusze. Każde przedsięwzięcie przez nas podejmowane ma przynieść korzyść dla społeczeństwa, jednak nie zapominamy o radości i satysfakcji, jaką uzyskujemy po każdej akcji.
Razem z TADMED-em będziesz w stanie zrealizować każde przedsięwzięcie, które może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich, a także uratować komuś życie"

Dom Marki Ziemi Szczecineckiej
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Wodociągowa 2A/10
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000662242

Poczta: Szczecinek

Cele:

Celem Stowarzyszenia jest działalnośc publiczna na rzecz wzmocnienia promocji regionu Powiatu Szczecineckiego i Pomorza Zachodniego w dziedzinie turystyki oraz jego rozwoju, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

 • pomocji turystycznej Szczecinka i regionu Powiatu Szczecineckiego oraz Pomorza Zachodniego,
 • inicjowania, opini9owania i wspierania planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
 • współpracy z Polską Organizacją Turstyczną, regionalnymi organizacjami turystycznymi oraz innymi lokalnymi organizacjami turystcyznymi,
 • inicjowania działań społecznych i gospodarczych na rzecz turystyki oraz walorów krajobrazowych,
 • działań integrujących branżę turystyczną oraz jednostki samorządu terytorialnego,
 • doskonalenia kadr, prowadzenia szkoleń w zakresie turystyki i innych kwalifikacji podnoszących kompetencje pracowników. W tym szkoleń specjalistycznych,rekreacyjnych i sportowych,
 • promocji atrakcji i produktów turystycznych Pomorza Zachodniego,
 • inicjowania tworzenia i rozwoju lokalnych produktów turystycznych,
 • tworzenie marki produktów turystycznych,
 • podejmowania działań w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej,
 • nauki edukacji i oświaty turystycznej,sportowej i kulturalnej
 • ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • prowadzenie działań informacyjnych, reklamowych i marketingowych,
 • wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej.

Informacje dodatkowe:

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

 • Katarzyna Kucaba- Prezes Zarządu,
 • Piotr Misztak - Wiceprezes Zarządu,
 • Zbigniew Sołtys - Członek Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Ewelina Włodarczyk,
 • Dariusz Adamczyk,
 • Remigiusz Mrozik,
 • Dawid Mastyła.
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Strzeleckie "GILZA"
Stowarzyszenia KRS
Gmina Borne Sulinowo
Adres
Al. Niepodległości 6
78-449 Borne Sulinowo

Gmina: Borne Sulinowo

KRS: 0000662031

Poczta: Borne Sulinowo

Cele:

Celem stowarzyszenia jest:

 • propagowanie i rozwój sportów strzeleckich,
 • inicjowanie i kreowanie działań na rzecz rozwoju strzlectwa sportowego myśliwskiego i rekreacyjnego,
 • prowadzenie szkoleń i doskonalenie kadr w zakresie strzelectwa,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią palną

 

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 • budowę strzelnicy wielozadaniowej w Bornem Sulinowie,
 • organizowanie zawodów strzleckich, imprez integracyjnych, promocyjnych i sportowych,
 • orgnizowanie szkoleń,kursów i konferencji tematycznych,
 • działalnośc promocyjną, wydawniczą i wystawienniczą,
 • współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami,
 • zabieranie głosu i wyrażanie swoje stanowiska na forum publicznym,
 • podejmowanie działań sportowych,szkoleniowych, edukacyjnych i organizacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie innych działań sprzyjającychc realizacji statutowych działań ZSS "GILZA".

Informacje dodatkowe:

Władze Stowarzyszenia:

 • Ryszard Kolanowski - Prezes Zarządu,
 • Tomasz Tomecki - Wiceprezes Zarządu,
 • Dagmara Charusta - Sekretarz Zarządu,
 • Dariusz Tederko - Skarbnik Zarządu,
 • Tomasz Bocian - Członek Zarządu.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Dariusz Siubdzia,
 • Kamil Bartoszek,
 • Rafał Zblewski.
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów RSWiA RP
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

- zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników cywilnych MSWiA RP oraz wdów (wdowców) po nich dla poprawy warunków socjalnych i bytowych oraz organizowania ich uczestnictwa w życiu społecznym swego środowiska w powiecie,
- organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji,
- aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno – moralnej,
- ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy uprawnień socjalno – bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie w tym zakresie kontroli społecznej,
- reprezentowanie interesów emerytów i rencistów RSWiA wobec organów władzy i administracji państwowej, jak również wobec samorządów terytorialnych i innych organizacji.

Działalność:

- działanie oparte jest o składki członkowskie członków stowarzyszenia,
- działanie odbywa się w oparciu o statut,
- Koło Stowarzyszenia zorganizowało integracyjne spotkanie w Bornem Sulinowie,
- Organizujemy spotkania towarzyskie oraz wycieczki krajowe i zagraniczne.

Plany:

- gromadzenie funduszy w celu przyznania pomocy finansowej dla osób, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Informacje dodatkowe:

Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów powstało w 2000 r., natomiast Stowarzyszenie powstało i zostało zarejestrowane w 1999 r.
siedziba w Komendzie Powiatowej Policji

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
28 Lutego 17-19
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000043188

Poczta: Szczecinek

Godziny urzędowania: 11:00-13:00 w każdy wtorek miesiąca (oprócz wakacji- przerwa urlopowa)

Cele:

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na terenie całego kraju, celem jest ochrona praw i interesów środowiska policyjnego oraz niesienie pomocy materialnej dla emerytów i rencistów policyjnych oraz członków i ich rodznm. Stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Każdy podatnik może przekazać 1% podatku na naszą działalność, co powoduje większą możliwość aktywnej pomocy dla oczekujących emerytów i rencistów. Zajmujemy się również organizacją życia kulturalnego i wypoczynku dla członków naszego Stowarzyszenia.

Informacje dodatkowe:

Utrzymujemy się z własnych składek członkowskich.

Osoba do konatków: prezes Mieczysław Słodniński

Stowarzyszenie Ekologiczne "Niezdobna"
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Mickiewicza 2/33
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000360552

Poczta: Szczecinek

Cele:

- ochrona środowiska naturalnego,
- informaowanie o zagrożeniach w środowisku,
- krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury ekologicznej,
- propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia.

Błękitni Wektra Szczecinek
Kluby sportowe
Miasto Szczecinek
Adres
Trzesiecka 15
78-400 Szczecinek

Gmina: Miasto Szczecinek

Poczta: Szczecinek

Cele:

 1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stale podnoszenie jego poziomu.
 2. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym.
Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Oddział w Szczecinku
Stowarzyszenia KRS
Miasto Szczecinek
Adres
Pl. Wolności 6
78-400 Szczecinek
Strona internetowa
http://www.dzieciwojny.pl/index.php?id=szcz

Gmina: Miasto Szczecinek

KRS: 0000075207

Poczta: Szczecinek

Godziny urzędowania: w każdy czwartek w godz. 10.00-13.00

Cele:

Pomoc w załatwieniu dodatków do emerytur dla członków i sympatyków, którzy w czasie wojny światowej zostali razem z rodzicami wywiezeni na ziemie okupowane przez Niemców, bądź urodzili się w czasie trwania wojny na teranach niemieckich. Pomagamy również w uzyskiwaniu jednorazowych odszkodowań z Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" z siedzibą w Warszawie. Staramy się pomóc w uzyskiwaniu dopłat socjalnych jak częsciowa odpłatność za lekarstwa, pobyt w sanatorium jak również pozyskiwanie i rozdzielenie produktów żywnościowych w ramach pmocy z Unii Europejskiej.

Działalność:

- ciągła realizacja określonych celów,
- dalsze korzystanie z udzielonej pomocy Starostwa Szczecineckiego,
- wielu członków skorzystało z przyznanych im dodatków do emerytury lub renty, ⅔ członków i symapatyków korzysta z produktów żywnościowych pochodzenia unijnego,
- prowadzimy różne dostępne formy integracyjne w środowisku Stowarzyszenia,
- występujemy do ZG SDW z różnymi projektami nowatorskimi m.in. również odznaczeniami naszego Stowarzyszenia,
- prowadzimy wydawnictwo czasopisma w postaci biuletynu informacyjnego na użytek wewnetrzny (nieodpłatnie),
- regularnie odbywamy zebrania walne i sprawozdawcze,
- corocznie organizujemy spotkania opłatkowe z członkami Oddziału,
- bierzemy udział w organizowanych obchodach państwowych i patriotyczno-historycznych na terenie miasta Szczecinka,
- prowadzimy kontakty roboczo-informacyjne z określonymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym profilu programowego działania,
- podjeto wstępne działania do napisania historii Oddziału SDW w Szczecinku,
- trwają prace nad złożeniem Księgi Pamięci Oddziału SDW,
- prowadzone jest kronikarstwo Oddziału,
- doskonalimy różne dostępne formy wyróżnień członków i sympatyków SDW.

Plany:

Czekamy na projekt ustawy ogólnopolskiej dotyczącej ludności roczników od 1926 do 1945 roku, którzy w czasie okupacji mieszkali na terenach niemieckich i okupowanych przez Niemców.
W większości są to ludzie starsi, schorowani często z małymi emeryturami i rentami. Po wprowadzeniu ustawy chcielibyśmy objąć ich dodatkami finansowanymi do rent, emerytur i bezpłatnych leków. Mamy również w planie rozszerzyć współpracę z innymi oddziałami SDW działającymi na terenie Polski oraz pozyskiwanie informacji na temat pracujących oddziałów i problemów z jakimi się borykają.

Informacje dodatkowe:

Stowarzyszenie Dzieci Wojny Oddział Szczecinek chciałoby pozyskać dofinansowanie do działalności naszej organizacji. mamy bardzo skromne środki finansowe, które ograniczają nas w załatwieniu potrzeb naszych członków.

Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży Ze Środowisk Lokalnych "Pomost"
Stowarzyszenia KRS
Gmina Borne Sulinowo
Adres
Juchowo 44
78-446 Juchowo

Gmina: Borne Sulinowo

Poczta: Borne Sulinowo

Cele:

- pomoc w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży lokalnej,
- pomoc w edukacji prozdrowotnej i proekologicznej,
- organizowanie wszelkich form integracji i aktywności społecznej poprzez różne dziedziny życia: sztukę, zabawę, pracę, sport, odpoczynek, wymiany i kontakty z odmiennymi kulturowo ludźmi,
- aktywizowanie dzieci i młodzieży, jak również ich opiekaunów ze środowisk lokalnych do podejmowania działalności kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej.,
- współpraca ze środowiskami szkolnymi, akademickimi i ich kadrą, prelekcje, odczyty, seminaria, spotkania dotyczące problemów wychowawczych, edukacyjnych, społecznych,
- upowszechnianie wiedzy o kraju i świecie,
- org. warszt. art.
- pomoc w wychowywamniu i kształceniu dzieci,
- aktywizacja dzieci, młodzieży,
- wspieranie dzieci poprzez mecenat indywidualny, wspieranie kształcenia, wyżywienia,
- organizacja i wspomaganie pedagogiczne metodycznego oraz zawodowego szkolenia dzieci, młodzieży i opiekunów,
-org. akcji dobroczynnych oraz wspołdziałanie z org. rządowymi i pozarządowymi na rzecz dzieci i młodzieży.

Plany:

1. Organizacja czasu wolnego w czasie ferii zimowych.
2. organizacja dnia dziecka.
3. organizacja kiermaszu świątecznego.
4. wystawianie jasełek.
5. organizacja wyjazdów letnich.
6. przygotowanie i kolędowanie.
7. wspieranie najuboższych i potrzebujących pomocy poprzez dostarczanie żywności przy współpracy ze stowarzyszeniem " Na Pomoc"

Informacje dodatkowe:

Stowarzyszenia działa od roku 2006. Do tej pory udało nam sie zorganizować:
- przedstawienia teatralne.
- zajęcia plastyczne,
- wyjazd na basen,
- kiermasze bożonarodzeniowe, jasełka, kolędowanie,
- wyjazdy zorganizowane w góry i nad morze,
- org. imprez (mikołajki i dzień dziecka)
- przy współpracy ze stowarzyszeniem " Na Pomoc" dostarczamy żywność najuboższym


Osoba do kontaktów: Agnieszka Śmiałkowska; Juchowo 51 78-446 Silnowo, tel. 609 374 176

3
24
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.