Oto logo strony. Piękne ono jest

12 października odbędzie się 67. sesja Rady Powiatu

Zdjęcie do 12 października odbędzie się 67. sesja Rady Powiatu

12 października br., o godz. 14:30 w sali konferencyjnej im. Józefa MacichowskiegoStarostwa Powiatowego w Szczecinku odbędzie się 67. sesja Rady Powiatu.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

 a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023,

 b) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2023-2024”,

 c) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2023 – 2036,

 d) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szczecineckiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023. 4.

Zamknięcie sesji.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia