Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Projekty i inwestycje

Inwestycje RPO 2007-2013

RPO

 

"Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek"

Projekt pn.: „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.02.01.02-32-144/09-00 z dnia 20.03.2010 roku.

 

"Poprawa jakości i dostępności lokalnych placówek służby zdrowia na terenie Powiatu Szczecineckiego poprzez zakup sprzętu medycznego do Szpitala w Szczecinku"

Projekt pn.: „Poprawa jakości i dostępności lokalnych placówek służby zdrowia na terenie Powiatu Szczecineckiego poprzez zakup sprzętu medycznego do Szpitala w Szczecinku” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.07.03.02-32-009/09-00 z dnia 28.10.2009 roku.

 

"Doposażenie w niezbędny sprzęt dydaktyczny szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym na terenie Powiatu Szczecineckiego"

Projekt pn.: „Doposażenie w niezbędny sprzęt dydaktyczny szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym na terenie Powiatu Szczecineckiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.07.01.02-32-013/09-00 z dnia 28.10.2009 roku.

 

"Pracownia chorób piersi – zakup mammografu cyfrowego z możliwością wykonywania biopsji celowanej"

Projekt pn.: „Pracownia chorób piersi – zakup mammografu cyfrowego z możliwością wykonywania biopsji celowanej” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.07.03.02-32-008/10-00 z dnia 02.06.2010 roku.

 

"Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane – nowa powierzchnia, nowe możliwości"

Projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane – nowa powierzchnia, nowe możliwości” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.07.04.00-32-001/10-00 z dnia 25.10.2010 roku.

 

"Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach ochrony zdrowia Powiatu Szczecineckiego"

Projekt pn.: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach ochrony zdrowia Powiatu Szczecineckiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.04.01.00-32-012/13-00 z dnia 29.08.2014 roku.

 

"Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Szczecineckiego poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczego, mobilnego szpitala oraz przenośnych agregatów prądotwórczych"

Projekt pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Szczecineckiego poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczego, mobilnego szpitala oraz przenośnych agregatów prądotwórczych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.04.05.02-32-023/14-00 z dnia 01.10.2014 roku.

 

"Rozbudowa Szpitala w Szczecinku"

Projekt pn.: „Rozbudowa Szpitala w Szczecinku” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.07.03.01-32-003/14-00 z dnia 28.11.2014 roku.